Ordu 1 Şubesi

Suudi Arabistan, Türk okulları konusunda sağduyulu davranmalıdır

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, bir yandan yaşadıkları ülkelerdeki sosyal ve kültürel yapıya uyum sağlamaya çalışırken bir yandan da kendi kültürel değerlerini korumaya çalışmaktadırlar. Millî Eğitim Bakanlığı ile Maarif Vakfı’na bağlı yurt dışında kurulu bulunan okullar, vatandaşlarımızın millî ve kültürel değerlerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasındaki en önemli araçlardır.

Bu çerçevede çok sayıda okulun bulunduğu ülkelerden biri de uzun yıllardır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çalışmak için tercih ettikleri Suudi Arabistan’dır. Bunda iki ülkenin aynı medeniyet değerlerini paylaşan, aynı coğrafyanın kültürel özelliklerine sahip olan ve ekseriyetle aynı inancı paylaşan insanlardan oluşmasının etkisi büyüktür. Bu nedenledir ki Türkiye’nin bu ülkede yaşayan vatandaşlarına eğitim-öğretim sunma azmi ve kararlılığı bugüne kadar kolaylık ve karşılık görmüştür.

Eğitim ve öğretim hakkı, temel insan haklarından olup uluslararası ilişkilerin ve politikanın arenası haline getirilmemelidir. Aynı inancı ve değerleri paylaşan iki ülke ve halkı arasındaki bağlar, gündelik politikanın çok ötesinde derin tarihsel ve kültürel köklere sahiptir. Ancak Suudi Arabistan hükümetinin Mekke ve Medine’deki Türk okullarını kapanma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan kararı, ülkelerimiz ve insanlarımız arasındaki dostluğa ve kardeşliğe kalıcı hasar verme potansiyeline sahip, son derece hatalı ve yanlış bir karardır.

Suudi Arabistan hükümeti, ülkesinde misafir ettiği Türk vatandaşlarını eğitim ve öğretim görme haklarını gözeterek, bu hatalı kararını gözden geçirmeli; sağduyulu davranarak diplomatik açıdan yanlışlığı bir yana insanî değerler ve kültürel birliktelik açısından iki ülke insanının da vicdanına dokunacak bu yanlış adımını geri almalıdır.

Eğitim çalışanlarının yetkili sendikası ve Türkiye’nin eğitim alanındaki en büyük sivil toplum kuruluşu olarak, iki ülkenin diplomasi yoluyla bu sorunu aşacağına inanıyor; konunun muhataplarına, sorunun iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermeden uzlaşı ekseninde çözümü için gerekli adımları atmaları çağrısında bulunuyoruz