Ordu 1 Şubesi

Genel yetkide 9. yılı geride bıraktık

Eğitim-Bir-Sen, örgütlü olmanın hak ve adalet yolunda diri ve güçlü olmak anlamına geldiğine inanarak çıktığı yolda, eğitim çalışanlarının haklarının korunması ve geliştirilmesi mücadelesinde genel yetkide 9. yılı geride bırakmış bulunmaktadır.

Mali ve sosyal haklar noktasında pek çok kazanım elde ederek eğitim çalışanlarımızın haklı desteğine ve teveccühüne mazhar olmaya devam eden; hak ve özgürlük mücadelesinin bayraktarlığını gerçek anlamıyla ve layığıyla yapan Eğitim-Bir-Sen, kamu görevlileri sendikacılığına yeni bir soluk getirmiştir. Hak arama mücadelesinde ve sorunların çözümünde gösterdiği çaba, azim, kararlılık ve hassasiyet ile eğitim çalışanlarının alandaki sözcüsü, masadaki temsilcisi olmayı sürdürmektedir.

Üye sayımız, zirvede olmamız, özgün ve özgür duruşumuzun, sahadaki azmimizin eğitim çalışanlarınca taçlandırılmasıdır. Nitekim sendikamızın birken bine, binlerden on binlere, yüz binlere ulaşma başarısının özünde saklı olan gerçek, herkes için güvence olmasıdır. Bizim bugünkü gücümüz haklılığın, güvenin, emin olmanın gücüdür.

Hakkı ve hakikati hiçbir şartta savunmaktan geri durmayan, dünü ve bugünü arasında uçurumlar bulunmayan, her dönem başka bir kıbleye yönelmeyen, tutarsızlık içinde boğulmayan tarzı ve tavrıyla Eğitim-Bir-Sen, istikamet üzere yoluna devam etmektedir. Her zorlu süreçte milletinin yanında yer alan, cesaret gösteren, fedakârlıkta bulunan ve tüm imkânlarını seferber eden bir sendikanın kemiyetinin keyfiyet değeri her zaman büyüktür. Büyüklüğün istikrarı ise en büyük hamledir.

Eğitim-Bir-Sen, eğitim çalışanlarının hak arama, haklarını koruma ve geliştirme mücadelesinin öncüsü ve omuzlayıcısı olma yoluna revan olduğunda, bu haklı davayı sendikal rekabete kurban vermeme titizliği içinde, ilkelerinden ve değerlerinden taviz vermeden, sendikacılığın haysiyetine leke sürmeden, sendikacılığı siyasi yapıların ve onların içinde yer aldığı kumpasların ve toplumsal mühendislik projelerinin hizmetine sunmaktan imtina ederek, hizmet etme ve çözüm bulma odaklı bir anlayışla yürütmüş, bu ilkeli duruşuyla sendikacılık adına yerli bir müktesebat, evrensel bir örnek inşa etmiştir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, hiçbir zaman mukallit olmadık, başkalarının kimliğine bürünmek gibi bir zilleti yaşamadık, hasımlarımızı hiçbir dönemde hısım edinmedik, kendimizi inkâr ederek sinsice bir şeylerin peşinde olmadık, ikircikli davranmadık, mücadelede hiç pozisyonumuzu kaybetmedik. İnandığımız değerlere göre sendikacılık yaptığımız için bize güvenenleri sukutuhayale uğratmadık. ‘Yol bizim, azığımız bu topraklarda’ dedik, hep menzile baktık.

Eğitim-Bir-Sen’e mensup olmak, milletimizin değerlerini kuşanma, medeniyetimizin özüne dönme, haklarımızı koruma ve geliştirme yolunda tüm kaynaklarını harekete geçiren büyük Türkiye ideali etrafında katılımcı bir seferberliğin gönüllüsü olmaktır.

Sayısal olarak kendimizle yarıştığımız ortamlarda bile olgunluk sınırımızı aşmadan, vakur, mütevazı duruşumuzu bozmadan yolumuza devam edeceğiz. Dün olduğu gibi, bugün de yapay, zorlama ayrımlarla insanımızı dışlamadan, kimseyi incitmeden, ötekileştirmeden, medeniyet değerlerimizi önemseyen eğitim çalışanlarına her zaman kucak açarak ‘biz biriz, beraberiz’ diyeceğiz.

Kaderimizi milletimizin, ülkemizin kaderiyle aynı hizada tutmaya; yılmadan, yorulmadan ülkemiz ve üyemiz için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Her mutabakatta attığımız imza bu duygunun, gönül ve ideal birlikteliğinin tescilidir.

Eğitim-Bir-Sen, eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarını geliştirme, özgürlük alanlarını genişletme, ülkemizin özgür, bağımsız kimliğini güçlendirme, demokratik hüviyetine vesayet gölgesi düşürmek isteyenlere fırsat vermeme, mazlum ve mağdurların sesi olma, kamunun ve kamuoyunun vicdanını temsil etme özelliğini kararlılıkla sürdürecek; kuruluş felsefesine sadakatle yoluna devam edecektir.

Yıllarca eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda olup, bakanlıkların ve kurumların birleştirilmesinden sonra 15 Mayıs 2019 itibarıyla büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri koluna aktarılan KYK çalışanı 5 bine varan üyemize şimdiye kadarki yol arkadaşlıkları ve verdikleri destek için bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Büyümemize, güçlenmemize, yetkide istikrar sağlamamıza, büyük yürüyüşümüze, zirveden yeni ufuklara, yeni ufuklardan yeni umutlara çağrımıza el ve omuz veren; dünden bugüne sendikamızın genel başkan ve genel merkez yöneticileri başta olmak üzere, şube başkanlarımıza, yönetim kurullarına, temsilcilik yönetimlerine, işyeri temsilcilerimize, komisyonlarımıza ve bütün üyelerimize, gösterdikleri çaba ve gayretlerden dolayı şükranlarımızı ifade ediyoruz.

428 bin 598 üyemize selam olsun.